Teollisuuden uutisia

Mitä näkökohtia tulee ottaa huomioon öljynkestävän letkun valinnassa?

2022-06-24


Öljynkestäviä letkuja käytetään öljykenttien kehittämisessä, konepajarakennuksessa, nosto- ja kuljetustöissä, metallurgisessa takomisessa, kaivoslaitteissa, laivoissa, ruiskuvalukoneissa, maatalouskoneissa, erilaisissa työstökoneissa ja koneissa ja laitteissa eri teollisuudenaloilla sekä paine- ja lämpötila- öljyn kuljetus automaattisissa hydraulijärjestelmissä. (kuten mineraaliöljy, liukoinen öljy, hydrauliöljy, polttoöljy, voiteluaineet) ja vesipohjaiset nesteet (kuten emulsiot, öljyt, emulsiot, vesi) ja nesteputket.

Mitä näkökohtia tulee ottaa huomioon öljynkestävän letkun valinnassa?

Eri tyyppisillä öljyä kestävillä letkuilla on erilaiset työpaineet. Kun valitset letkun, määritä ensin järjestelmän työpaine ja valitse sitten vastaavan letkun työpaine. Jos järjestelmään kohdistuu toistuvia paineiskuja, lisää työpainetta, kun valitset letkun, jonka pulssiikä on korkeampi. Öljynkestävän letkun sisähalkaisijaa valittaessa on erityisen tärkeää ottaa huomioon sisähalkaisijan koko.

Jos sisähalkaisija on liian pieni, se lisää väliaineen virtausnopeutta, saa järjestelmän lämpenemään, vähentää työn tehokkuutta ja vaikuttaa järjestelmän toimintakykyyn. Jos sisähalkaisija on liian suuri, se lisää kustannuksia. Siksi sopivan kokoinen sisähalkaisija tulee valita väliaineen virtauksen mukaan. Kaikilla öljyä kestävillä letkuilla on sallittu käyttölämpötila-alue.

Sopiva käyttölämpötila voi varmistaa letkun käyttöiän ja paineenkestävyyden. Jos laitteen pitkäaikainen käyttölämpötila ylittää letkun sallitun lämpötila-alueen, on ostettava erityinen letku tai öljynkestävä letku erityisellä suojakuorella. Jos kuljetettava väliaine on erikoista, on myös varmistettava, että letkun materiaali on yhteensopiva väliaineen kanssa.