Teollisuuden uutisia

Suurikaliiperisten kulutusta kestävien kumiputkien ominaisuudet, sovellukset ja käyttöalueet

2023-06-09
OminaisuudetHalkaisijaltaan suuri kumiputki:

Sen ominaisuudet ovat pieni ulkohalkaisijan toleranssi, öljynkestävyys, lämmönkestävyys, kevyt, pehmeä putkirunko ja kestävyys. Kumiletkun pieni paine on neljä kertaa työpaine. Käyttö: Sementtitankkeri, kaksikäyttöinen laivan sementin imu- ja tyhjennys jne. Ominaisuudet: kulutusta kestävä, lämpötilankestävä, happoa ja emäksistä kestävä, halkaisijaltaan suuri mutaimu- ja tyhjennysletku: käytetään sedimentin ruoppaukseen (imu) ruoppaajilla, työpaine 0,4-0,5 Mpa. Suunnitteluvaatimusten mukaan se voidaan varustaa laippaliitoksilla.

Suurihalkaisijaiset kumiputketsoveltuvat hydraulinesteiden, kuten alkoholin, hydrauliöljyn, polttoaineen, voiteluöljyn, veden, emulsion, hiilivetyjen jne., kuljettamiseen korkeapaineisen nesteen tai hydraulisen voimansiirron saavuttamiseksi.
Halkaisijaltaan suuri letkuon laaja valikoima sovelluksia. Sitä voidaan käyttää lietteen, kivihiilen tuhkan, öljyn, veden ja muiden väliaineiden kuljettamiseen, ja sitä käytetään pääasiassa kaivosteollisuudessa, rakentamisessa, maataloudessa, ilmailussa, laivoissa, koneissa ja muilla aloilla. Samalla sitä voidaan käyttää myös hydraulijärjestelmissä, teollisuusautomaatiossa ja muilla aloilla, ja se on olennainen lisävaruste erityyppisten laitteiden välineiden kuljettamiseen.

Kaivokset: Suurihalkaisijaisia ​​kulutusta kestäviä kumiletkuja voidaan käyttää kuluvien väliaineiden, kuten mudan, hiililietteen, rikastushiekan jne., kuljettamiseen kaivoksissa.

Portti: Suurihalkaisijaisia ​​kulutusta kestäviä kumiputkia voidaan käyttää laivojen ruoppaukseen ja väliaineiden, kuten meriveden ja makean veden, kuljettamiseen telakoissa, satamissa ja muissa tilanteissa.

Rakennuskoneet: Suurihalkaisijaisia ​​kulutusta kestäviä kumiputkia voidaan käyttää jokien ruoppaukseen rakennuskoneissa, perustusten käsittelyyn rakennustyömailla jne.

Terästeollisuus: Suuren halkaisijan kulutusta kestäviä kumiletkuja voidaan käyttää rautamalmin kuljetukseen, valumateriaalin tason säätöön, koksausuunien puhdistukseen ja muihin terästeollisuuden tarkoituksiin.

Jäteveden käsittely: Suurihalkaisijaisia ​​kulutusta kestäviä kumiputkia voidaan käyttää lietteen, sedimentin jne. kuljetukseen ja käsittelyyn jätevedenpuhdistamoissa.